ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

לארון שהובא מתל-אביב לכפר-סבא, חיכו במבוא המושבה כמה מהתושבים ובעבור האוטו עם הארון ברחוב הראשי נסגרו החנויות, והקהל התכנס ליד בית-הכנסת. שם הספידו את המת בדברים קצרים, בגלל ערב שבת, הרב ריניק ואביו וזקנו של המנוח.

האב והאח אמרו ''קדיש'', ומר שוארץ התפלל ''אל מלך רחמים''. מבית הכנסת עד לבית הקברות נישא הארון ע''י חברי המנוח כשפלוגת שוטרים מיוחדים, בהנהלת הח' קורט, הולכים לפניו ואחריו. בבית הקברות הספידוהו אחדים מחבריו של סטרליץ ומר קופרשטין התפלל ''אל מלך רחמים''. תוך דומיה עצורה התפזר קהל המלוים.

צילום:הלוית החללים (על ידי בית-הכנסת)

12

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 12

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא