ביה''ס מחלקה ד

| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

שם התלמיד

גילו

ביה''ס

שם אביו

מעשהו

עדה

הערות

??? שריברה יצחק10תחכמנומנחםסוחראשכנזיpage 8
מאירסון יצחק10ביה''ס לבניםאהרןנגראשכנזי
הימן יוסף12ביה''ס לבניםשמואל-אשכנזי
חיט שרה10גימנסיהבן-ציוןפקידאשכנזי
לוין שושנה13ביה''ס לבנותשלמהחיטאשכנזיספרדים: 0
ראובן??? אהובה12ביה''ס לבנותאריהנגראשכנזיאשכנזים: 17
הימן??? רבקה12ביה''ס לבנותאליעזר נפחאשכנזיילדים: 7
ציבלון??? מלכה12ביה''ס לבנותצביכורךאשכנזיילדות: 10
קרול לאה12ביה''ס לבנותנחוםצובעאשכנזיביה''ס לבנות: 8
רביקוב רחל12ביה''ס לבנותמשה יעקבסנדלראשכנזיביה''ס לבנים: 2
שמרלינג יהודית12ביה''ס לבנותחנוניאשכנזיתחכמנו: 2
סלונים רבקה13עזרהיוסףפקידאשכנזיעזרה: 1
הימן רבקה11ביה''ס לבנותשמואלפקידאשכנזיגימנסיה: 2
תלמוד תורה: 1

ביה''ס מחלקה ''ה''

ברזלי??? אליהו13עזרהצוריאלנגראשכנזי
??ע צבי11תחכמנופרץחיטספרדי
לוי יהושע???10עזרהשמואלסוחראשכנזי
סלונים משה11תחכמנויוסףפקידאשכנזיספרדים: 1
???? יונתן11ביה''ס לבניםיתוםאשכנזיםאשכנזים: 13
ק????ן צבי11ביה''ס לבניםישראלחנוניאשכנזיילדים: 6
??? שלמה1/2 10ביה''ס לבניםיונהנגראשכנזיילדות: 8
אברבנאל שרה11גימנסיהמשהבעל ראינועאשכנזיביה''ס לבנות: 5 [3]
????12ביה''ס לבנותאשכנזי[ביה''ס לבנים: 3]
רחל ????12ביה''ס לבנותאלטרסוכן?אשכנזי[תחכמנו: 2]
??? ???11ביה''ס לבנותשלמהסוחראשכנזי[גימנסיה: 1]
לוי ברכה12עזרה???אלסוחראשכנזי[עזרה: 4]
??? מרים 12עזרהאברהםאשכנזי

8


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב