ביה''ס מחלקה ג

| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

שם התלמיד

גילו

ביה''ס

שם אביו

מעשהו

עדה

הערות

פולני מרים 10עזרהיצחקחיטאשכנזי
ציבלון נחמה10ביה''ס לבנותצביכורךאשכנזי
שמרלינג רחל11עזרהיוסףשוב?אשכנזי
אורזבסקי יונה11עזרהיוסףנפחאשכנזי
אידלסון רחל10ביה''ס לבנותאברהםבחו''לאשכנזי
רחמן הניה12ביה''ס לבנותמשהנגראשכנזי
סלור אביגיל12ביה''ס לבנותשלמה שוחטאשכנזי
אוסטרובסקי יוסף1/2 9עזרהיצחקז''לאשכנזי
דננברג צבי1/2 8עזרהחייםסנדלראשכנזי
יושעה יוסף1/2 10תחכמנופרץחיטספרדי
יושעה שבתאי1/2 10תחכמנופרץחיטספרדי
לוי מרדכי8עזרהשמואלסוחראשכנזיספרדים: 4
כהן נסים11אלינסאליהוחלבןספרדיאשכנזים: 24
פולני ישראל12עזרהיצחקחיטאשכנזיילדים: 12
פיזנסו?? יעקב10עזרהמשהחיטספרדיילדות: 16
סלונים שניאור1/2 9תחכמנויוסףפקידאשכנזיביה''ס לבנות: 10
מוננברג אברהם11ביה''ס לבניםיהודהצובעאשכנזיביה''ס לבנים: 1
ליבוביץ אשר1/2 12עזרהיוסףנגראשכנזיעזרה:11
ליבוביץ צבי10עזרהיוסףנגראשכנזי תחכמנו: 2 [3]
אנגלשטין יונה10עזרהבנימיןחיטאשכנזיגימנסיה: 1
סקיבין יהודית1/2 9מכפר-סבאדבאכראשכנזיאלינס: 1
מכפר-סבא:1

ביה''ס מחלקה ''ד''

גורדון אברהם12ביה''ס לבנים שמואל יוסףמנהל ספרים?אשכנזי
גרודסקי חיים10ת''ת [תלמוד תורה]ישראל??אשכנזי
גבאי אליהו10תחכמנופתתיהאשכנזי
קוסורוב אברהם10גימנסיהמשהפקידאשקנזי

7


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב