[ביה''ס מחלקה ''ב'' [המשך)

| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

שם התלמיד

גילו

ביה''ס

שם אביו

מעשהו

עדה

הערות

דננברג יהודית8ביה''ס לבנותחייםסנדלראשכנזיpage 6
גבור? שרה9ביה''ס לבנותגדליהקצבאשכנזי
לוי טובה1/2 8ביה''ס לבנותשלמהבח''לאשכנזי
אידלסון לאה8ביה''ס לבנותאברהםבחו''לאשכנזי
פדרמן חוה8ביה''ס לבנותאשכנזי
הרשקוביץ מנוחה9עזרהחייםנגראשנזי
ולפוביץ אהובה7ביה''ס לבנותמרדכיחיטאשכנזי
זימין אסתר9עזרהשמעוןפחחאשכנזי
כהן חיה8ביה''ס לבנותאברהםחלבןאשכנזי
כהן שושנה1/2 8עזרהאסתרדילה?מבשלתאשכנזיאשכנזים: 31
כהן חסיה 8ביה''ס לבנותשלמהקצבאשכנזיספרדים: 5
קפלן לאה7עזרהיתומהבבית סוסנובסקיאשכנזיילדים: 12
בחמן? יונה7ביה''ס לבנותמשהנגראשכנזיילדות: 24
רביקוב שרה7ביה''ס לבנותמשה יעץסנדלראשכנזיביה''ס לבנות: 14
רפפורט [רפופורט] שרה1/2 7מכפר-סבאנתןאכראשכנזיביה''ס לבנים: 4
שפירה אהובה1/2 7ביה''ס לבנותיונהנגראשכנזיעזרה: 10
שפירה אביגיל9ביה''ס לבנותיונהנגראשכנזיתחכמנו: 3
אנצקובסקי ראובן9ביה''ס לבנים נגראשכנזיאלינס: 1
ספקטרוב יצחק10תחכמנומשהקצבאשכנזימכפר-סבא: 2
גימנסיה: 1

ביה''ס מחלקה ''ג''

אברבנאל יהודית9גימנסיהמשהבעל ראינועאשכנזי
גוריל טובה11ביה''ס לבנותשמואלמורהאשכנזי
ולפוביץ מרים11ביה''ס לבנותמרדכיחיטאשכנזי
חורקיס חוה1/2 8ביה''ס לבנותניסןז''לאשכנזי
לוין שרה12ביה''ס לבנותשלמהחיטאשכנזי
לוי הדסה10ביה''ס לבנותשלמה???שובאשכנזי
ספקטרוב מלכה11ביה''ס לבנותמשהקצבאשכנזי

6


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב