ביה''ס מחלקה א

| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

שם התלמיד

גילו

ביה''ס

שם אביו

מעשהו

עדה

הערות

מאירסון לאה 8ביה''ס לבנותאהרןנגראשכנזיביה''ס לבנות 5page 5
מוננברג רבקה8עזרהיהודהצובעאשכנזיביה''ס לבנים 1
נקדימון הניה10עזרהנחוםאופהאשכנזיעזרה 5
סלונים שמחה8 עזרהרבאשכנזיכפר-סבא 2
סקיבין אביבה6מכפר-סבאדבאכראשכנזי
סקור? זלדה10עזרהמשה אהרןנגראשכנזיספרדים 0
שינפין [שיינפיין] פנינה1/2 6מכפר-סבאיצחקאכראשכנזיאשכנזים 13
רשס? עסיסה1/2 6ביה''ס לבנותאשכנזיילדים 1
סרברניק דב6ביה''ס לבניםהנך [חנוך]בנאיאשכנזיילדות 12

ביה''ס מחלקה ''ב''

אלפסי משה9תחכמני[תחכמוני]מאירחלפןספרדי
איתן שמואל1/2 6מכפר-סבאאליהואכראשכנזי
אורקין אלתר8ביה''ס לבניםחייםחיטאשכנזי
בניה אריה8עזרהאסתר אלמנהספרדי
גלדברג אברהם8תחכמנואשכנזי
חזן דוד8עזרהחייםפועלספרדי
כהן יוסף1/2 7אלינסאליהוחלבןספרדי
כשדן אחיאסף7ביה''ס לבניםאריהקבלןאשכנזי
ליטבק מרדכי8עזרהאברהםקצבאשכנזי
סופר אהרו7ביה''ס לבניםיתוםאשכנזי
פולר? חנה8עזרהיצחק חיטאשכנזי
אקושרוץ שרה9ביה''ס לבנותאהובה אלמנהאשכנזי
אברבנאל אסתר1/2 7גימנסיהמשהבעל רעינעאשכנזי
ברגולו נעמי 1/2 7 צוריאלנגרנגראשכנזי
בניה ויקטוריה10עזרה/td>אסתר אלמנהספרדי
גולדמן יפה8ביה''ס לבנותאלתרמלמדאשכנזי
גוטגלד שרה8עזרהמשהפועל?אשכנזי

5


|
התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב