| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

חמר הלמודים


מחלקה א: המורה הגב' פרלמן


קריאה:חזרה על ''ספרנו'' מדרגה א וקריאה בפרק רב שונים
''ספרנו'' מדרגה ב'ספרנו
כתיבה:העתקה מעל הלוח ומהספר.
זמרה:-
חשבוןתרגילי חשבון שנה א : ה' יונה4 פעולות בגבול העשר
4 פעולות בעשרות
4 פעולות עד 12
כתיבת ספרות:
ספורים: ה' ריבליןהנחש וחוה; קין והבל; נח והמבול; דור הפלגה; אברהם ;יצחק ועקדה; יעקב ועשו.


המחלקה ב': המורה מר י. שפיגלמן

עברית קריאה: שפת ילדים חלק ב' , כל הספר בהשמטות קלותשפת ילדים
פרקים שונים ב''במשעול''
ספורי המקרא: בראשית - נח
תורה:לך לך - וירא
כתיבה:העתקה מתוך ספרים שונים, הכתבה מעל הלוח
חבורים:טיול לבחריה לרב חבורים חפשים, ''המלחמה ביער''
ונושאים מספוה''מק [ספורי המקרא] :

שעורי הסתכלות
היער האוקליפטוס, צפרן, הסלעים, השקד, האבטיח,
הלטאה, הזיקית, והצפרדע
חשבוןתרגילי חשבון שנה ב-ג : ה' סוקניק: חשבון בגבול המאה הראשונה - כפל וחלוק שאלות
ותרגילים


43


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב