הגן מחלקה ב

| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

שם התלמיד

גילו

ביה''ס

שם אביו

מעשהו

עדה

הערות

מולשטין אסתר6??נגראשכנזיpage 4
יושני נעמי4ספרדי
פלך ??? 4יוסףפקידאשכנזי
פדרברג זהבה5משהבנאיאשכנזי
רביקוב זהבה5משהסנדלראשכנזי
פונדמסקי? רבקה5זלמןסוחראשכנזי
זהבה ??1/2 5 אשכנזי
תתר שרה1/2 5אשכנזי
שמרלינג חיה5אלתרסוכןאשכנזי
קטנין? יהודית6אברהםקבלןאשכנזי
ליברמן שלמית5זוזהחלבןאשכנזי
הורנשטין מרגלית5שלמהנגראשכנזי
קופמן שרה1/2 5אשכנזי
בית הלחמי אסתר5בחו''לאשכנזי
לוי חוה7שלמהנגראשכנזי
סורקין דבורה7אברהםנגראשכנזי
טוביס ???7אברהםנגראשכנזי
לוי שרה8משהחנוניאשכנזיילדים 12
מאירסון חנה4אהרןנגראשכנזיילדות 28
בכור? צפירה?1/2 4???קצבאשכנזיספרדים 3
וירנה?4מאירנגראשכנזיאשכנזים 37

ביה''ס מחלקה א

יעקובסקי חיה8ביה''ס לבנותמאירנגראשכנזי
גוטגולד פרידה7עזרהמשהחנוניאשכנזי
גולדמן חנה7ביה''ס לבנותאלטרמלמדאשכנזי
זימון? ???6ביה''ס לבנותשמעוןנפחאשכנזי

4


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב