| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

ישיבת המורים ה' אב תרע''ז

נוכחים: כל המורים וכל הגננות
היו''ר ה' בבין מציע את סדר היום:
סגירת ביה''ס
ציוני התלמידים

ה' בבין: מודיע, כי הספריה נסגרה ביום השני.

שירא''ר??? ה' בבין מציע, לסגור את בית הספר ביום הששי מטעמים ידועים, כי התלמידים אינם באים. אגב צריך לקבוע קבורום לכמה תלמידים מורה נותן שעורי במחלקה הצעתו הכללית היא: להפסיק את הלמודים ביום הששי - סגורה השמות ופרידה מן התלמידים ביום השני יא אב.

קבורום - - שני תלמידים הסגירה- פנימית לפנות ערב אחרי העבודה.

ה' יונה בדבר יום הששי - אין נוהגים ללמוד בח' אב ואין לנו לשנות את המנהג - יותר הפרטים הוא מסכים להצעת ה' בבין.

החלט:
להפסיק את הלימודים ביום הששי. מלמדים רק את שלש השעות הראשונות. הסגירה הרשמית ביום השני עם שקיעת החמה, יא' אב.

ה' סוקניק: מציע להזמין את כל הילדים הנמצאים במושבה לחגיגת סגירת בית הספר, תהא זאת חגיגה כללית לכל הילדים.

ה' יונה: רצוי לבקש את ההורים לסגירת ביה''ס ובהזדמנות להעיר להם על חסר התענינית בדברו חנוך מצדם. חטאנו נגד ההורים בזה שלא התעניננו בהם למדי

מתוכחים בדבר הצעתו של ה' יונה והרב מתנגד לה.

החלט:
להזמין את כל הילדים הנמצאים במושבה לחגיגה ביה''ס
הצעת ה' יונה נדחתה.
[???] לתקציב את הוצאות הנשף.

מצאתים לתקציב 20 פ''ר מעוררים ויכוחים בקמוץ הכסף.

ה' בבין מצעה לבחור בועדה לשם השנת החגיגת בביה''ס על [???].

32


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב