| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

מוסרים לה'ה' סוקניק, שפיגלמן לסדר את האזכרה, לבחור במקום ולסדר את הצד הדיקירטיבי.

בנוגע לשעורי הסמינריסתות מציעים לצלצול גם בשעורי הסמינריסתיות, כי יש מורים המאחרים לממשיכים שעתם יותר מדי . קובעים את השעה 55 רגע : 10 רגעים הפסקה.

[חתימה:]המזכיר: י. שפיגלמן


ישיבת המורים כ''ח תמוז תרע''ז

[Wednesday, July 18, 1917]
נוכחים כל המורים והגננות.
היו''ר ה' בבין מציע את הסידור היום:
בית הספר בחרף
רכוש ביה''ס בימים החפש.
סגירת ביה''ס והחגיגה.
סגירת הספריה.

היו''ר מקריא מכתב שנתקבל מאת ה' יחיאלי וזה לשונו:

''עין-גנים. יום ג' כ''ז תמוז תרע''ז

לכבוד חברינו שבכפר-סבא - שלום וברכה!במותב תלתא הוינא: אני ,הד''ר מהרשק, ומר [פסח] אורבוך, והחלטנו להזמין את מורי כפר סבא לאספה עם מורי פ''ת המהגרים ע''מ לדון בדבר מצב המורים המהגרים ובית הספר שלהם לשנה הבאה. האספה תהיה בעין-גנים אור ליום ו' שבוע זה. בעוד זמן מה תהיה ישיבת ועד החנוך ואנחנוצריכים להזדרז ולהקדים לה איזה השעות שלנו.

בכבוד חברים י. יחיאלי''

יו''ר מוסיף: בשאלות ביה''ס בכפר-סבא לימות החרף ודאי שאנו נופיע כמו בקיים בענין ורצוי אפוא

29


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב