| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

בקריאה לא רק בספר הלמוד אלא גם בספר, הקריאה של הספריה שגה שעתיים לשבוע קוראים לעיני המורה כל אחד בספרות לשם הסברה ובדיקה. מספרים הכן הספרים אשר קראו ומשוחחים עליהם, מספרים מעשים אגדות וספורים סתם לא רק מתוך קריאה - זה לשם שיחה של התפתחות השבחת השפה וכו' .

בכתיבה חבורים והכתבה ממונים שונים. בדקדוק תרגילים בנטיות שמות ופעלים - בלי שיטה וסדר קבועים מראש אלא הזדמן מתוך חמר הקריאה הכתיבה והשיחה.

ה' ריבלין: מלמד את התורה במקור מחוסר ספורי המקרא.

בשתי שעות אגדה הוא מצטרף ומשלב את האגדה לפרשיות התורה:
ה' בורוכוב: בחשבון הוא מצא תלמידים שאין הם יודעים את המספרים אחרי אלף. יש תלמידות שאין הן ??? כלל בלימודים, בכלל הכתה חלשה בחשבון, אולם שגם תלמידים מצטיינים.

[חתימה:]המזכיר: י. שפיגלמן


ישיבת המורים ח' תמוז תשע''ז

נוכחים כל המורים והגננות

היו''ר ה' בבין מציע סדר היום:
הכנת השעורים והחגיגה
ו''ז תמוז
כ' תמוז

היו''ר מציע כי הוא קרא לישיבה, משום שהיו מורים שמלאו שמעשקים יותר מדי את התלמידים בהשנת הנשף ואין הם שולם לשון את השעורים.

ה' יונה: אני חושב שכאן ענין שאינו נכון כלל, אין לבטל את הכנת השעורים בשביל הנשף. היינו פזוזית יותר מדי בהחלטת הנשף, עכשיו יוציא שאין התלמידים מכינים כל שעורים ואני שואל הכדאי לבטל את כל הזמן בשביל הנשף? אני מציע לדחית את הנשף אם דרושה הבנה יתרה בשבילו.

27


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב