| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

אסיפת-המורים כ''ח אייר תרע''ז

השתתפו: מר בבין, ברוכוב, גטמן, יונה, סוקניק, רבלין, שפיגלמן, הגב' פרלמן, והגב' שרייבר, והא' מר אדלר ומר אתיגין.

מר אדלר: מודיע ששמש ישלח הנה, וכן גננת וגם מכשירי הגן דנים ע''ד שליחת מורה לטבריה. הא' אדלר מודיע שאפשר שיצטרפו למורה בטבריה.

המורים באו לידי הסכם:

1) רוב המורים מוצא כי אם יהיה הכרח גדול בדבר יוכלו לצמצם את השעורים באפן שיהיה אפשר לאחד המורים לנסע.
2) המורים מעירים את אזני ועד- החינוך , שיתחשב עם העובד שכל המורים הנמצאים כפר-סבא כבר טלטלו ומלאו את חובתם. ילדה עוורת בת 9 - 10 שנים פנהנה בביקשה להכניסה לכיתה.

החלט: לדחותה

החלט: למסר למר גטמן להשגיח על הסוכות שתתקנה באחד האים אחה''צ

[חתימה:] המזכיר: יוסף י. ריבלין


אסיפת-המורים ב' סיון תרע''ז


[WEDNESDAY, MAY 23, 1917]

השתתפו: מר בבין, ברוכוב, גטמן, יונה/ הגב' פרלמן מר רבלין והגב' שרייבר.

עפ''י החלטת המורים נתנה הרשות למר סוקניק לנסע ירושלמה

מיום ג' עד אחרי חג-השבועות.

הציעו לערך טיול למחר ביום ג' סיון ונדחתה ההצעה.

החלט: לסגור את ביה''ס ביום ו' בשעה 11.

החלט: לפתח את ביה''ס שוב ביום ג' ח' סיון בשעה
7. חופש יהיה ביום השבועות היינו יום א' ויום ב' איסרו חג.

החלט: כי בהיות המורים בפ''ת ישתדלו בדבר מכשירי גן.

החלט : שבעניני כסף הנהלת ביה''ס הפנימיים נפנה
אל ועד- החנוך, מה בנוגע לתאמיכת תלמידים למשל
במחברות ועטים אנו פןנים למר לב בבא-הכח של ועד

19


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא |

תיק מסמכים פרוטוקולים, תכניות לימוד, רשימת התלמידים, 1917, מיקום בארכיון: 4.75/5
באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע''ש אביעזר ילין, אוניברסיטת תל אביב