כפר-סבא: ועדת היובל 1953


הועדה לעריכה תכניות חגיגות היובל

אברהם ירון
ישראל גוטמן
חביבה. הכטר
יוסף יודלביץ
ברוך פריבר
י. רבינא
יצחק שושני