ליתר התעצמות

מאת פ. ספיר
דבר, מאי, 1962, עמוד 5

חג העיר כפר-סבא המשולב בחג העצמאות ה-14 של המדינה ובמלאת 60 שנה לקיומו של הישוב הוא, בראש וראשונה, חגם של השרידים המעטים שהיו עם ראשוני העולים על קרקע כפר-סבא כדי לגאלה משממותה, זהו חגם של הבאים אחריהם שבמסירות נפשם ובעוז רוחם ניהלו המאבק על זכות העבודה וזכות האזרח - מאבק, שכל כולו היה קודש להתפתחותה של המושבה וביסוסה. אני שמח להביא להם בדרך זו את ברכתי הנאמנה ומקרב הלב שיזכו להרבה נחת - שנים רבות לראות את כפר-סבא כשהיא ישוב גדול ומפותח וקולט עוד עולים רבים.

הנני מעלה בזכרוני את הימים הראשונים של שהותו בכפר־סבא. שהם גם ימי עלייתי לארץ. בראשית ‭, 1930‬כאשר כל הציבוריות במושבה מנתה כמה מאות נפש - בהן חברי שני הקיבוצים (''הכובש'' ו''ל''ג'') - ועמם קומץ פועלים בודדים, שבראשם מספר עסקנים (חסלברג, קרן, אנגל, ברזובסקי), הפגישות הראשונות שבינינו בימים שלאחר האיחוד (יסוד מפא''י) שנערכו בבית פריבר. לבי מתמלא גאווה עמוקה על אשר זכיתי להימנות עם אלה שמסרו את לבם וכשרונם לבנין הישוב הקטן הזה שהגיע הודות כשתי רבבות נפש (כן ירבו!) הדרוך לקליטת אלפים עולים נוספים בשנים הקרובות.

עוד חרוטה בזכרוני השתתפותי הראשונה בערב י''א באדר בו העלה הח' י. מרמינסקי את זכרם של גבורי תל-חי, באסיפה שנערכה בצריף עלוב ודל שהפרוץ בו היה מרובה מהשלם. והנה זכינו לראות ישוב פועלי ועמל מצוייד בנכסי ציבור ותרבות חשובים. בבת-צחוק הנני מעלה אתה את הקוריוז שבבואי למושבה לא ניתנה לי הרשות להתקבל ולהתרשם בלשכת העבודה ושכבר בראשית ימי שהותי במקום אולצתי לחפש עבודה ב...פנקסנות.

אציין בזה כמה מהתחנות שבחיי הציבור של כפר-סבא בהן הייתי שותף צנוע:

תחנה א' - ראשית התארגנותו של הציבור מבחינת הקמת מסגרות-קבע.

תחנה ב' - הפיכת מפעל המים המקומי לקואופרטיב ופיתוח מקורות המים כמכשיר לפיתוח המושבה.

תחנה ג' - המאבק הגדול על העבודה העברית על כל המתלווה אליו, המשמורות בהן השתתפו מנהיגי הישוב. סופרים, ואנשי רוח, מאסרים קנסות, מערכה שלכאורה הסתיימה בכשלון אך היא שהצליה את המושבה מניוונה המוחלט.

תחנה ד' - המאבק הממושך על זכות אזרח הרשות המוניציפלית הראשונה - מאבק שכולו היה קודש להעלאת המקום לשלב של ישוב ציוני ומתקדם ואכן, עם כינונה של המועצה המקומית,שבהנהלת נציגי הפועלים, חלה מהפכה בכל שטחי חייה של המושבה. במשך שנים מעטות הפך הישוב העזוב והקופא לישוב מתפתח ויפה, ישוב תוסס והשוקד על פיתוח וקליטת עולים. מושבה ראשונה בה הוקמו מוסדות ומפעלים ציבוריים ראשונים, חינוך עצמאי, מפעלי תעסוקה, גנים ציבוריים ואף מוסד רפואי - בית היולדות הראשון בתחום המועצה.

תחנה ה' - היא התחנה העיקרית והחשובה - היתה זו המושבה הראשונה שנכנסה בעול הקמת שיכונים לעולים ולפועלים חקלאים. במשך זמן קצר הוקפה המושבה בשכונות חדשות וע''י כך נמנע גידולים של אזוריעוני ודלות ברטט הנני מעלה את העובדה שחרף תנאי הגבלות מצד השלטון המנדטורי העוין ועל אף התנגדות אופוזייציונית פנימית נבנו במקום הזה השיכונים הראשונים לעולים נרדפי השלטון הבריטי (מאוריציוס) ולעולים רבים שבאו אחריהם.

גם בשטח הבטחוני עמד הציבור בכפר-סבא במבחנים חמורים ועמד בהם בכבוד. בסיפוק רב הנני מביט עתה על הישגה של כפר-סבא שעל אף השטח המוגבל של קרקע היא ממשיכה לקיים ולפתח ענפי חקלאות מגוונים ועם זאת הולכים ומתבססים בה גם ענפי תעשיה חשובים ובהם כמה מפעלים שחשיבותם אינה לוקאלית בלבד, אני מברך את עסקניה שנתנו יד לפיתוח התעשיה והמלאכה ועזרו להם בהתבססותם היפה לטובת המקום והמדינה.

מאמצם הפיזי והמחשבתי, מסירותם ורצונם העז של קומץ עסקנים, שעשו לילות כימים כדי שהישוב הזה ישרת את תקוות ישראל והצופה לתקומתה היא, הם שכיוונו את התפתחותה של כפר-סבא לאפיקים אחרים, המייחדים אותה. אכן, קם יש גדול, אך מידת התעצמותו של היש הזה תבחן במידת הכוח הרוב שהצטבר ממסגרות אחרות. כדי לשאת בעול גדול יותר, ליתר התעצמות וליתר כוח ועוצמה וליתר פיתוח, ביסוס כלכלי וחברתי.