למקורות השם ''כפר-סבא''

כפר-סבא היתה לעיר. אף-על-פי-כן תשמר המלה ''כפר'' בשמה, משום קדמות הצירוף כפר-סבא

המושבה נקראה על שם הישוב העתיק כפר-סבא שהיה קיים בתקופ הבית השני ולאחריו. השם מופיע בקדמוניות היהודים של יוסף פלביוס ''מישור כפר סבא''. המדובר במישור המשתרע מראש-העין ועד לרגלי ההרים במזרח. אנטיוכוס השנים-עשר, מלך סוריה, יצא למלחמה על הערביים ובדרך התקדמותו הדר לתוך ארץ יהודה. אלכסנדר ינאי המלך, שנחלש ממלחמת האזרחים הממושכת, לא היה לו הכוח לצאת לקראתו במערכה גלויה. כדי לעכב את מעברו חפר חפירה עמוקה ובנה חומה מבוצרת ומגדלי העץ לאורך כל הדרך מיפו עד כפר סבא, לפי יוסף בן מתתיהו (קדמוניותי''ג,ט''ו א') ידועה היתה אח''כ כפר-סבא בשם אנטיפטריס. לאמיתו של דבר, כפר-סבא היה מקום יישוב סמוך לאנטיפטריס אבל לא זהה עמה (ש. קליין, ארץ יהודה 80-79; פרופ' י.קלוזנר היסטוריה ישראלית 131,2).

שמה נזכר בספרותנו הקדומה בקשר עם עץ-שקמה שהיה גדל בתחומיה וחשבו אותו לטמא עד שסערה עקרה אותווחידתו פוענחה: דבר זה מסופר בשתי גירסאות:
א) ''מעשה בשקמה שבכפר-סבא שהיו מוחזקין בו טומאה, בדקוהו ולא מצאו תחתיו כלום. פעם אחת באה הרוח ופרכתו משורשיו, נמצאה גולגולת שלמה דבוקה בשורשיו'' (תוספתא, נדה ח, ה).

ב) ''מעשה בשקמה של כפר סבא שהיו מחזיקין בה טומאה ובדקו ולא מו, לימים נשבה בו רוח ועקרתו ונמצא גולגולת של מת תחובה לו בעקרו'' (בבלי נדה, ס''א א).

כפר-סבא שכנה באיזור שהיה מיושב יהודים וגויים והיא נזכרה בשיחת חכמים על דני מצוות התלויות בעבודת-האדמה המובאות בתלמוד, (ירושלמי דמאי ב, א, במהדורת קרטושין מובא השם בתיבה אחת כפר-סבא). כן נזכרת העיר בדיונים על תחומיה של העיר קיסריה. נראה שהכפר נקרא על שם סבא: זהו שם פרטי מצוי בספרות הקדומה. השם נשמר בקרב הערבים ודבק לכפר בשרון הדרומי שעל-ידו נוסדה המושבה כפר סבא החדשה. במלחמת השיחרור נמלטו תושביו והכפר סופח לכפר-סבא העברית.חורבה בסביבה זו, מערבה מכפר סבא של ימינו, נקראה בשם הערבי סאביה, ודומה שגם זהו שריד אחר מהשם הקודם. החורבה נחרבה עם התפשטו הישוב בסביבה.