כפר-סבא: ועדת היובל 1953


ז' בחשון תשי''ג
(26.10.1952)

לכבוד
הועדה לעריכה תכניות חגיגות היובל

ה''ה א. ירון
י. גוטמן
ח. הכטר
י. יודלביץ
ב. פריבר
י. רבינא
י. שושני
כ א ן

א. נ. , כב' מוזמו בזה לישיבה הועדה הנ''ל, שהתקיים ביום שני ח' בחשון תשי''ג (27.10.52) בשעה 6 בערב, במשרדי המועצה המקומית.-

בכבוד רב

זאב גלר
מזכיר המועצה

ה ה/חג

 1953 כפר-סבא: ועדת היובל


תיק 17.245/ 4ג'/37
באדיבות הארכיון כפר-סבא