עלון כפר-סבא של מפלגת פועלי ארץ ישראל - סניף כפר-סבא
מס. 11-12, אייר תשי''ג - MAY 1953


| התוכן | עמוד הבא

עלון כפר-סבא של מפלגת פועלי ארץ ישראל - סניף כפר-סבא

| התוכן | עמוד הבא