המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך,
אגרת לאזרחי כפר-סבא, בחג יובלה, 1953


| התוכן | עמוד הבא

מבוא

השטח

האוכלוסיה

מספר הדירות

החקלאות

מפעל המים

אזור התעשיה

התקציב

מערכת החנוך

פתוח המושבה

מפעלים כלכליים וחברתים

קופת חולים

שיר: זמר לכפר-סבא
מילים: יעקב אורלנד
מנגינה: מ. זעירה

המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבותך עמוד1

| התוכן | עמוד הבא