מדריך הטלפון - תמוז תש''א
Telephone Directory, Tamuz 1941

Select Customer's Name(Hebrew):

מדריך הטלפון

תמוז תש''א

הנהלת הדואר, הטלגרף והטלפון של פלשתינה (א''י)

נא לקרוא את המבוא כדי שתפיק את מלוא התועלת מהטלפון

משסיימת את השיחה - זכור כי עליך להחזיר את
שפופרת הטלפון
על כנה (כבציור שלמעלה)
ולא על השולחן (כבציור שלמטה)

נא להחזיר את השפופרת על כנה.


Select Town or Village:
Photo of Eretz Israel telephone book 1941 cover