כפר-סבא: משמרת 1934

Home

חרדה לנשמת הציונות, מחאה נגד כל הישוב, מאת יעקב פיכמן
דבר, 29 ביוני 1934

הלכתי למושמרת כיהודי, כציוני, כמורה וכמחנך, מאת דוד לוין

המנשל את הפועל העברי - הוא פושע ישראל, מאת מרדכי אזרחי
דבר, 29 ביוני 1934

הפגנת רצון האומה לחיות ולהחיות, מאת אשר ברש
דבר, 29 ביוני 1934


דבר, תוספת מיוחדת, 1934
עתון ''דבר'': תוספות מיוחדות, 1934


כפר-סבא: מסמכים היסטורים


כפר-סבא: שמעון קושניר במשמרת 1934
שמעון קושניר


Disclaimer


כפר-סבא: יוסף בנקובר
יוסף בנקוברכפר-סבא: במשמרת 1934


למה הלכנו למשמרת?

''אם ישאל ההיסטוריון בעתיד, מה היה הגורם המניע, המרכזי והמכריע בהקמת מדינת ישראל, יקבע בלי שום ספק, כי היו הרבה גורמים היסטוריים, פוליטיים ובין-לאומיים, אבל הגורם שבלעדיו לא היתה קמה המדינה ולא היינו יכולים לחלום על המדינה, היה רק דבר אחד - המאבק על העבודה העברית''
דוד בן-גוריון.

במאי 1964 שלמה אנגל כתב מאמר לעתון ''דבר'' בכותרת "למה הלכנו למשמרת?" אותו כותרת היסטורי שהופע 30 שנה קודם על "המשמרת" ב-1934. למה? אולי המחנך בתוכו להגיד לדור הבא, שלא היה במשמרת "שלא ידע יוסף". אולי ההיסטוריון בתוכו, להסביר למה ועבודה עברית והמשמרת היו כל כך חשוב לישוב ב-1934. אולי קצת נוסטלגיה לזכר, להזכיר, ולהצדיע לגיבורים שלו שהיו גם החברים שחלק מהם הלכו כבר לעולמם.

ב-1973 אנגל השתמש במאמר הזה לכתוב הפרק "המאבקים הפנימיים: עבודה עברית" בתוך הספר "כפר-סבא" 70 שנה לכפר-סבא.

* * * * *
למה הלכנו למשמרת? 30 שנים למאבק על העבודה העברית בכפר-סבא
מאת שלמה אנגל
דבר, 13 במאי 1964

* * * * *
למה הלכנו למשמרת?
דבר, 29 ביוני 1934

חרדה לנשמת הציונות, מחאה נגד כל הישוב, מאת יעקב פיכמן

הלכתי למושמרת כיהודי, כציוני, כמורה וכמחנך, מאת דוד לוין

המנשל את הפועל העברי - הוא פושע ישראל, מאת מרדכי אזרחי

הפגנת רצון האומה לחיות ולהחיות, מאת אשר ברש

דבר מאי 13, 1964

דבר, מאי 13, 1964

דבר מאי 12, 1934

דבר, יוניי 29, 1934


צור קשר: dtalkville@gmail.com