ציון לחללי כפר-סבא והסביבה

למען השמירה והבטחון בכפר סבא
לוקט וסודר ע''י שלמה אנגל

אדר ב' תרצ''ח 1938

התוכן

מבוא
תאריכים חשובים בתולדות כפר-סבא
שמות חללי ימי חמסה והגבורה: תרצ''ו - תרצ''ז
נזכרת מאת יעקב פיכמן
אליעזר (פריץ) ליזר
מנחם סטרליץ
יחיאל חיימוביץ
בצאתי למשמר בלילות, מאת משה עציוני
טוביה רבינוביץ
חיה פרוינד
מאיר בלקינד
ברוך גורביץ
ראובן (רודלף) שטראוס
לא! את דמנו לא נפקיר, מאת ד. שמעונוביץ
שושנה לאזאנסקי
לשומר המתחיל
מודעות

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים