כפר-סבא: שנת היובל, 1953

Home

כפר-סבא: מסמכים היסטורים

Disclaimer

שני מדפים עם 6 מסמכים קשור לשנת היובל 1953


ועדת היובל, 1953 מכתב לועדת היובל 1953
עלון כפר-סבא של מפלגת פועלי ארץ ישראל - סניף כפר-סבא
מס. 11-12, אייר תשי''ג - MAY 1953
  עלון כפר-סבא של מפלגת פועלי ארץ ישראל - סניף כפר-סבא, 1953. (24 עמודים)
המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך,
אגרת לאזרחי כפר-סבא, בחג יובלה,1953 (6 עמודים)
המועצה המקומית כפר-סבא: דע את מושבתך
ליובלה של כפר-סבא, מאת שלמה אנגל
דבר 12.5.1953, עמוד 2
מאמרים מ'דבר' 12 מאי 1953 : ליובלה של כפר-סבא, מאת שלמה אנגל
כפר סבא, התרס''ג - התשי''ג (1903-1953)

כפר סבא, התרס''ג - התשי''ג (1903-1953)
ביובלה של כפר-סבא, מאת שלמה אבירם ביובלה של כפר-סבא, מאת שלמה אבירם
הדי כפר-סבא: עלון מפלגת הפועלים המאוחדת (פנימי)
מס. 3, מאי 1953 (8 עמודים)
הדי כפר-סבא: עלון מפלגת הפועלים המאוחדת (פנימי)

צור קשר: dtalkville@gmail.com