יעקב זנדבנק

יעקב זנדבנק


Photo: Yaakov Sandbank
יעקב זנדבנק
טבת תנ''ז - כ' סיון תרצ''ט
1896/1897-1939


יעקב זנבנק נפטר ב-1939

קלוב העבודה: מקבלים שם חדש ע''ש יעקב זנדבנק, ב-1939.


1941


הרדיו

בכפר: פעולת התרבות בכפר-סבא
דבר, יום ראשון, ינואר 12, 1941
... בקלוב זנדבנק יש אולם גדול להרצאות ולאסיפות, וחדר לחוגים. האולם הגדול משמש גם מקום קריאה. בערבים מתכנסים עשרות קןראים ומעיינים בעתונים ובספרים, שומעים רדיו ומשחקים בשח-מט. הקלוב פתוח רק בערבים. יש שמירה מעולה על הסדר ןהנקיון. הספריה מכילה 1650 ספר ים. , מספר הקוראים 100. דמי קריאה 15 מיל. מחוסרי עבודה מחליפים ספרים בלי תשלום. הספרנית עובדת בהתנדבות. מספר הספרים אינו מספיק. גם הריהוט אינו מתאים לספריה. ...


Photo: Book Cover :Orot Photo: Book Cover :Orot
אורות: קובץ לשאלות התרבות אורות: קובץ לשאלות התרבות
מוקדש לזכרו של יעקב זנדבנק
העריכה בידי
אברהם לוינסון
בהוצאת המרכז לתרבות
ההסתדרות הככלית של העובדים
העברים בארץ-ישראל, תל-אביב, ניסן תש''י (1950)

התוכן Photo: Contents page1
Photo: Contents_page2
Book: Orot:  Introduction