אידה פריבר

אידה פריבר

photo of Ida Priver, Kfar Sava photo of Ida Priver, Kfar Sava
בכפר: כפר סבא
דבר, יום שלישי, נובמבר 14, 1933
היום ב-4 אחה''צ בביה''ס העממי מטעם הסתדרות נשים ציוניות: שיחה על משק בית, הזנה רציונלית, גזרה ותפירה. הפותחת ד. קטינסקי.
- ב''הפועל''. ההרשמה והמפקד ייגמרו בהחלט ביום ה'. החברים שלא יירשמו עד אז יוצאו מרשימת חברי הסניף. להפקד במזכירות בית הנוער העובד.
- מתארגנת מקהלה ע''י ועה''ת בהדרכת מורה מנוסה. להירשם בכל ערב בספריה או אצל אידה פריבר.
- מי שלקח בטעות באחד האבטובוסים של ''אגד'' בדרך ירושלים - ת''א חבילה לא גדולה עם אריגים שונים מתבקש להחזירה ל''אגד'' ויבוא על שכרו.


בכפר: כפר סבא
דבר, יום שלישי, יולי 2, 1935
הערב ב-8.30 בבית הפועלים הירח! בל ייעדר אף שם.
חברי ההסתדרות. אידה פריבר וחיים הרפנים ירצו על חיים ארלוזורוב, אישיותו וחייו


קלוב הפועלות

בכפר: כפר סבא
דבר, יום שלישי, ינואר 17, 1939 עמוד 7
פתיחה קלוב לפועלות ולארגון אמהות עובדות.
הערב ב-8.30 מסיבה בהשתתפות יהודית הורוביץ: שאלות חינוך. הקלוב נמצא בבית קופת מלוה של העובדים (מקודם אגודת הצרכנים). פועלות ואמהות עובדות מוזמנות.

החוג הדרמטי בהדרכת א. וולף, הערב.