| עמוד הבא
פרטי-כל: ישיבת ועד סניף השרון המרכזי. ( ארגון שומרים עברים כללי בא''י). ביום 20.4.1937


נוכחו: א. דרוין, שמואל מרגושילסקי, מ. חסון.

סדר היום:
א) חלוקת תפקידים.
ב) קביעת יום לישיבת הועד.
ג) פגישות החברים ותכנית הפגישות.
ד) שונות.

א. חלוקת תפקידים: לאחר וכוח קצר הוחלט לרכז את הגזברות והמזכירות בכפר-סבא לידי הח' א. דרוין.

ב. קביעת יום לישיבות הועד: נקבע שיום שלישי יהיה היום הקבוע - - מחוץ לדברים יוצאים מן הכלל. השעה 4 אחה''צ.

ג. פגישות החברים ותכנית הפגישות:

1. לאחר וכוח ער והסברה של הח' אברהם ושמואל, הוחלט שפגישות אלו, מחוץ לדו''ח ועד הסניף ודו''ח הועד הפועל שימסר בהן, תהיינה בעקר מוקדשות לשאלות הנוגעות לשמירה, דרכי חנוך בשמירה. הקראות חומר שמירה וכלל וכן הזמנה מראצים מקצועניים. פגישות אלו תשמשנה בתור במה חברותית שבה כל חבר יוכל להבוא בפניה את כל השאלות המתעיינות אצלו והקשורות הן לעבודתו והן במובן החברות

הוחלט שכל החמר שיקרא בפגישות צריך לעבר בפני בקרת ועד הסניף לפחות שבוע לפני הפגישה. החמר הנשלח לבקרת אינו חוזר לשלחו, אלא נשמר באורניו המזכירות.

2.סדר הפגישה הקרוה: הוחלט שאת הפגישה הקרובה והראשונה יסדר ועד הסניף אצל הח' שמואל במגד. חומר לפגישה זו יספק ועד הסניף. הפגישה תתקים ביום ג' 27.4.1937 בשעה 11 לפנה''צ.

 ישיבת ועד סניף השרון המרכזי. ( ארגון שומרים עברים כללי בא''י).  ביום 20.4.1937

1

| עמוד הבא