אספת ארגון שומרים עברים קלמניה 19.4.1937


פרטי-כל ישיבת סניף [השרון הצפוני] התקימה ביום 19.4.1937 בקלמניה.

נוכחו: א. נתנזון, ש. קלר, י. רוזנבום, י. אקסלרוד, ר. קרמר, ש. טרכטמן, מ. חסון,

חסרו: א. דרוין, דואבה (מועמד).

סדר יום:
א. דו''ח על האספה הכללית.
ב. בחירות.
ג. שונות.

חסון מוסר דין וחשבון על האספה הכללית שהתקימה בתל-אביב. יו''ר האספה מ. חסון.

נבחרו לועד הסניף: נתנזון, דרוין,ושמעון.

מזכיר: שלמה הגזברות מרוכזת במזכירות

לכתב למזכירות לדחות את תשלום מס הכניסה לועד שבוע ולסדר את התשלומים בשתי תשלומים.

מס החדשי 2 גרוש ולירה.

ויכוח על המסים . חסון טוען שהמס הוא יותר מדי גבוה.

לשקול את הסוסים משלמים. שמירה צדדית
"גוש היסוד'' להציע לועד הפועל.

פרטי-כל ישיבת סניף [השרון הצפוני] התקימה ביום 19.4.1937 בקלמניה