בית אריזה משוכלל של יכין - בערך 1961

photo of the new and modern Yakhin factory in Kfar Sava in the 1960s

התמונה מהספר "כפר-סבא: 70 שנה לייסד כפר-סבא (תרס''ג-1903) 80 שנה לגאולת אדמתה, מאת שלמה אנגל. הוצאת עירית כפר-סבא תשל''ג - 1973


photo of the old Yakhin factory, MoshavHerut, 1939

"קבוצת אריזה" של יכין בבית חרות, 1939

מאת DANIEL KAPLAN - National Photo Collection [1] photo code-D623-014, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22088050