Dtalkville Interactive Presents

תרע''ז 1917

בית-הספר לילדי מהגרי יפו
חורשת פסקל, כפר-סבא

--------

אלף-בית


מלים: אברהם אברונין
לחן: חנינא קרצבסקי


יחיד:
אלף, בית, גימל, דלת,
לי משור, גרזן, מפסלת,
מקצוע, פטיש, מקדח,
במלאכתי אני שמח.
מה אני ומה מלאכתי?

המקהלה:
אומן, אומן, נגר אתה,
ואלה מעשיך:
לגזור העץ, לעשות כלים,
יודעות יפה ידיך.


MuseScore 2.0

 תעודה לבית-הספר לילדי המהגרי יפו בכפר-סבא, תרע''ז

Play | Pause | Mute | Unmute | Back to start |

 תעודה לבית-הספר לילדי המהגרי יפו בכפר-סבא, תרע''ז  תעודה לבית-הספר לילדי המהגרי יפו בכפר-סבא, תרע''ז  צילום קבוצתי של מורים ותלמידים, 1917  שיעור התעמלות בבית-הספר לילדי המהגרי יפו בחורשת פסקל, כפר-סבא, תרע''ז  בנות בשיעור בבית-הספר לילדי המהגרי יפו בכפר-סבא, תרע''ז
תעודה לבית-הספר לילדי המהגרי יפו
בכפר-סבא, תרע''ז
עטיפת תעודה לבית-הספר
לילדי המהגרי יפו בכפר-סבא, תרע''ז
רשימת תלמידי הגן וביה''ס,
מורים, וגננות
שיעור התעמלות בנות בשיעור בבית-הספר
לילדי המהגרי יפו בכפר-סבא
Current time: --:--
Duration: --:--
Remaining Time: --:--