כפר-סבא: 70 שנה לייסוד כפר-סבא, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

משה סלור והמפה הראשונה
משה סלור
המפה הראשונה


ז', לא יינתן ספר אחוזה למי שחייב כסף לוועד,

ח', על כל חבר מוטל החוב בכל שנה לנטוע לא פחות מעשרה אחוזים מאדמתו בנטיעות שונות,

ט', מי שיאחר לשלם את חלקו בהוצאות המושבה, ילווה הוועד כסף על חשבונו באיזה אופן שישיג, והוא ישלם את הרווחים, או ימכור חלקו בפומבי,

י', אין אחד מהחברים רשאי לעשות לו הכנסה משדות אחרים ואין אחד מהחברים רשאי לפתוח לן בית-מלאכה וחנות ואכסניא בלי רשות הוועד.

י''א, הבניינים הנמצאים עתה בכפר-סבא הנה קניין כל החברים,

י''ב, מי שירצה לבנות לו בניין בשווי 500 פראנק לא פחות! יוכל לבחןר לו מקום מושב טוב לו מהמגרשים, ומי שיבנה בניין בסך 1,000 פראנק יוכל לקבוע לו שני בתי מושבות זא''ז יחד (אם יש לו), וכאשר יקומו איזה חברים לבנות להם בניינים בזמן אחד יטילו גורלות ביניהם לפני עיני הוועד.

י''ג. בהוצאות השמירה כולם שווים הן אדמת בור והן אדמת נטע.

י''ד, בעלים שאינם דרים פה בארץ-ישראל צריכים להעמיד תחתם ממלא י''מקומם בכוח ההרשאה כדיו.

ט''ו, המורשה לא יוכל להיבחר לחבר הוועד.

ועד הנהלה

דניאל ליפשיץ הכהן יהושע שטאמפפער
שמעון זלאטאיאפקי דב ימיני
פרץ פסקאל עקיבא ליעברעכט
זאב ליפקעס

איש מהחתומים על התקנות לא היה בין המתנחלים,

76


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא