מפקד האחד במאי

מפקד האחד במאי


פורסמו תוצאות המיפקד הנסיוני הכללי שנערך על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אוכלוסיית העיר מנתה כ-24,800 נפש ואוכלוסיית ההסתדרות 18,000.

ב-40 שנות קיומה של מועצת הפועלים פעלו בה כמזכירים ז. אלפרוביץ (''הכובש''), י. קנמון, ח. שורר, ב. מניב, ר. שרי, מ. רול, י. שפירא, ה. הכטר, מ. זית וי. שוייצר. מאז 1960 מזכיר המועצה הוא ז. בלפר.

קופות חולים

סניף קופת-חולים בכפר-סבא נפתח בינואר 1929 בצריף שכור ורעוע והעזרה הרפואית לחברים הוגשה על-ידי ד''ר וולף שהועסק במשותף על-ידי קופת-חולים ו''הדסה''. בראשית 1931 היו חברים בקופה 160 בעלי משפחות (136 נשי חברים ו-141 ילדים) 210 רווקים ו-74 רווקות, בסך הכל 723 חברים מהמושבה, מהקיבוצים שהיו בה ומגן-חיים. העובד היחיד שהיה במרפאה היה ברוך פריבר, מראשוני המתנחלים במקום. האחות הראשונה במרפאה היתה מרים מרגילין.

מעונה השני של המרפאה היה שוב בצריף שכור ובסוף שנות השלושים עדיין שכנה המרפאה בבית שכור (בית יונה שפירא).

ב-1940, אחר שנות סבל רבות בשל חצפיפות המתמדת, שגרמה להתמרמרות מרובה בקרב הציבור, ובעצם שנות השפל הכלכלי, הקימה קופת-חולים מרפאה חדשה, מרווחת ומשוכללת.

כיום חברים בקופת-חולים באיזור כפר-סבא, לפי סקירת מנהל המחוז,

405


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא