ר' מרדכי שרייבמן       ר' בן-ציון חלוי
ר' מרדכי שרייבמן
ר' בן-ציון חלוי

הרב אברהם שלוש

הרב אברהם שלוש שליט''א, רבה של עדה הספרדית ועדות המזרח, נולד בשנת תרפ''ט (1929) בירושלים לאביו הרה''ג ר' יוסף יצחק שלוש זצ''ל אשר עלה לארה''ק בגיל 14 שנים. היה הרב והמנהיג של העדה המערבית בירושלים. סבו הוא הגאון דוד שלוש זצ''ל שהוציא מאות רבנים ודיינים מוסמכים מתחת ידו בעיר מראביש במרוקו ומפורסמת בשם ירושלים הקטנה.

הרב אברהם שלוש שליט''א למד תורה בצעירותו בת''ת של העדה המערבית בירושלים אצל הרה''ג ר' יעקב לוי זצ''ל. המשיך לימודיו בישיבת פורת יוסף בירושלים בשנת תש''ה עבר לישיבת תורת ירושלים שע''י ישיבת מרכז הרב ולאחר מכן, שנים רבות בישיבת הרב קוק בירושלים עד עלותו לכהן פאר כרב בשנת 1959 בכפר-סבא. הרב אברהם שלוש שליט''א הוסמך לרבנות על-ידי הרה''ג ר' נתן רענן שליט''א חתנה דבי נשיאה מרן הגראי''ה קוק זצ''ל וראש ישיבה ומנהל של הישיבה הקדושה מרכז הרב וע''י הגאון הרה''ג ר' שליט אזולאי זצ''ל שהיה ראש בית הדין הרבני באזורי ירושלים.

מאז ועד היוס מכהו בתור רב המקום הספרדי. הרב הוא המנהיג הרוחני של כל הספרדים ועדות המזרח המונים כחמישים אחוז ומעלה מכלל התושבים בכפר-סבא ומטפל בכל עניניהם במסירות ובגישה אבהית.

מקדיש הוא תשומת לב מיוחדת לעולים החדשים שהתישבו מקרוב בכפר-סבא ובבתי הכנסת שלהם הוא קובע את שעור התורה. הרב אינו פוסח על שום בית-כנסת השייכים לקהילה הגדולה מלבקרם ומשפיע עליהם בדרשותיו ובאמרותיו.

מספר בתי-הכנסת של הקהילה קרוב ל-22, מהם בתי כנסת גדולים המכילים למעלה ממאה מקומות ישיבה.

בית-הכנסת המרכזי של הקהילה ברח' התחיה והוא הגדול ביותר בין בתי-הכנסת הנזכרים. בית-הכנסת עומד עכשיו לפני הרחבה ושכלולים נוספים שחלק מהעזרה הנוסף ישמש בתור אולם שמחות לתושבי עירנו שיכולתם הכספית מוגבלת.

בית-הכנסת משמש בתור מרכז לפעולות הקהילה ובין היתר כב' הרב אומר בו את דרשותיו המרכזיות בשבת תשובה ובשבת הגדול.

יו''ר ועד העדה הספרדית ועדות המזרח וגבאי בית הכנסת המרכזי הוא אליעזר קנטי.

399


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא