אגף חדש בבית היולדות

אגף חדש בבית היולדות


של 22,000 ממ''ר. הבניין מוקף גני-נוי הדורים והוא מלא אור ואוויר. בשש שנות פעולתו הראשונות שהן בן 2,870 חולים 332,900 יום.

עם פתיחת המוסד שוכנו בו 240 חולי ריאה, שהועברו משני בתי-החולים לחולי ריאה שפעלו אז - ''בית-לווינשטיין'' במגדיאל ובית-החולים ברעננה. שני בתי-חולים אלה הפכו למוסד פתוח לחולי-נפש ולמרכז שיקום.

בינתיים, בתקופת הקמתו של בית-החולים ''מאיר'' חלה ירידה ניכרת במספר חולי השחפת, עם התמעוות העליה והריפוי המהיר של השחפת בעזרת תכשירים חדשים והקמת התחנות למניעת מחלות ריאה. הצורך באישפוז חולים קטן ובית-החולים ''מאיר'' נשאר בתקופת הביניים ללא ניצול מלא, על אף תנאי האישפוז הקשים בארץ. הנהלת קופת-חולים ו ''קרן-נכות'' הציעו למשרד הבריאות הצעות שונות כיצד לנצל את בית-החולים (הפיכתו לבית-חולים מרכזי לחולי ריאה, אן לבית-חולים כללי), אבל גורמים שונים עשו הכל כדי לסכל תכניות אלו.

ברור היה לכל, שהפתרון היחיד הוא להפוך את בית-החולים ''מאיר'' לבית-חולים כללי, הואיל ומספר המיטות באיזור זה, לא היה בו כדי לספק את התביעה לאישפוז, ומאות חולים שכבו בפרוזדורים של בתי-החולים השונים. אולם פתרון זה התגשם רק בשנת 1956 .

מאז פותח בית-החולים והתרחב וכיום הוא בית-חולים אזורי חדיש וגדול, רושם מיוחד עושים בבית-חולים זה המסדרונות המשופעים המקשרים בין הקומות ובאים במקום חדרי המדרגות המקובלים. המסדרונות הללו משתרעים כסרש מתפתל רחב ושטוף אור בין שלוש הקומות הראשונות ויוצרים ביניהו קשר נוח, שאינו מעייף את תצוות הרפואי, העובדים והחולים. הן משנות את המראה של בית-החולים ומרחיבות אותו.

לתפקיד מנהל בית-החולים נתמנה ד''ר י. קוט, מנהל המחלקה למחלות ממושכות ולשיקום במרכז קופת-חולים. בטיפולה של מחלקה זו היו בעבר כל מוסדות ''קרו-נכות '' ובכלל זה גם בית-החולים ''מאיר '' יהוא היה, איפוא, בן-בית במוסד רפואי זה. ד''ר י. קוט לא היה פנים חדשות בכפר-סבא ובשבילו היתה בקבלת תפקיד חדש זה בחינת חזרה לכפר שנעשה בינתיים עיר. הוא עבד כאן כרופא יחיד בשנות ה-30 הראשונות.

החל משנת 1970 מנהל את בית-החולים ד''ר ינאי. מנהלו המשקי הראשון של בית-החולים היה י. ארמוני, אחרון בא א. שורוקה וכיום - ד. שמעוני,

387


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא