הנחת קווי מים חדשים

הנחת קווי מים חדשים


משקי-עזר. הכמויות האלה יגדלו בהרבה אם נצרף להן את הצריכה העצמית ואת המסחר הבלתי-מאורגן בתוצרת חוץ.

אין מפעל ואין מוסד ציבורי בכפר-סבא, שהוקם בלי השתתפותו הכספית של מפעל המים : מוסד ''אונים'', בית-היולדות, בית-החולים לחולי ריאות, הבנין למוסדות ממשלתיים, בניינים ציבוריים לפועלים ולאזרחים, בתי-כנסת ומפעלי ספורט. בשנים האחרונות קיבל המפעל על עצמו את המשימה הנועזת לממן הקמת בניינים למפעלי חרושת, המבטיחים תעסוקה ועבודה קבועה למאות פועלים. כן נבנו בעזרתו בריכות-שחיה ומיבנים לבידור.

בשנים האחרונות התנהלו בעיריה דיונים רבים וסוערים על דרכי ומבנהו המינהלי של מפעל-המים. בהחלטות שנתקבלו בסיכום הדיונים נאמר, כי מפעל המים בכפר-סבא, המתנהל מאז היווסדו כאגודה קואופרטיבית, שחבריה הם כל צרכני המים בכפר-סבא, ימשיך להיות משק עצמאי, אולם יתנהל להבא בפיקוח העיריה.

ראש העיר ז. גלר שהביא את ההצעה על המשך קיומה של האגודה הסביר, שהסיבות אשר מנעו בעבר את העברת המפעל לרשות העיריה, שרירות וקיימות גם עתה. הוא אמר, כי 26 אחוז מתקציב העיריה הוצאו על פרעון מילוות וכי אין בכוחה של העיריה להעמיס על עצמה עול פיתוח. אולם יחד עם השארת המפעל כאגודה עצמאית יש צורך בתיקון ליקויים מינהליים בהנהלתו. הוא הציע, שהעיריה תאשר חוק-עזר למפעל המים, אשר יקבע את זכויותיהם וחובותיהם של הצרכנים. כל האגרות והיטלי המים יאושרו להבא על-ידי העיריה. גם נציגי שאר הסיעות הביעו את הערכתם לפעולות המפעל, אך עמדו על כן,

383


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא