אנו נולדנו עם קום המדינה: ילדי בית-הספר גורדון

אנו נולדנו עם קום המדינה: ילדי בית-הספר גורדון


ביה''ס תיכון מקצועי דו-שנתי
(בבעלות משותפת - העיריה ומשרד החינוך)
102 תלמיד, 30% בערך ילדי חוץ.
מרכזיה פדגוגית(מוסד אזורי באיזור השרון) למשכנה הועד אגף בבית ''יד לבנים''. משרתת כעת
בעיקר את בתי-הספר היסודיים. עם העברתה למישכן
קבע ייפתחו אגפים לגנים ולבתי''ס תיכוניים.
אחזקתה משותפת למשרד החינוך ולעיריה

מפעלי-עזר בחינוך

הזנת הילד

מופעלת בכל בתיה''ס היסודיים חוץ מביה''ס ''ברנר''. נהנים 1100 ילד. מלבד זה מספק מפעל ההזנה ארוחות לעוד 200 ילד במסגרות שונות בחינוך הקדם-יסודי והתיכוני. התשלום בהתאם להנחיות משרד-החינוך.

ריפוי שיניים

קיימות 2 מרפאות קבועות שאליהן מגיעים התלמידים מכל בתיה"ס. מוגש במסגרת שירותים נוספים. השנה קיבלו טיפול 3851 תלמיד.

פיקוח רפואי

כל תלמיד, החל מגיל חובה וכלה בתיכון כלול במסגרת הביטוח הרפואי הניתן על-ידי קופת-חולים של ההסתדרות הכללית. מוגש במסגרת שירותים נוספים.

ביטוח מפני תאונות

התלמידים בכל מוסדות החינוך העירוניים מבוטחים בביטוח מסוג זה.

ייעוץ פסיכולוגי-חינוכי

התחנה הפסיכולוגית בבעלות עיריית כפר-סבא משרתת את כל התלמידים בכל דרגי החינוך. בשנת תשל''א בלבד עברו בה 5000 תלמיד.

370


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא