שר החינוך והתרבות, י. אלון במפגש עם תלמידים

שר החינוך והתרבות, י. אלון במפגש עם תלמידים


א. מסלול מקצועי תיכון - בוגרי מסלול זה יגשו לבחינות בגרות מלאות ויהיו זכאים להמשיך את לימודיהם בכל מוסד להשכלה גבוהה, נוסף לאפשרות להמשיך בלימודים על מנת לזכות בתואר טכנאי או בתואר הנדסאי.

ב. מסלול מקבועי רגיל - בוגרי מסלול זה ייבחנו בחינות-גמר ממשלתיות ויקבלו תעודה שתקנה להם זכות להתקבל לבתי-ספר על-תיכוניים לטכנאים והנדסאים.

ג. מסלול מקצועי מעשי - בוגרי מסלול זה ייבחנו בחינות-גמר ממשלתיות ייקבלו תעודה שתקנה להם זכות לקבלת סוג מקצועי בעבודה.

לא מזמן, החלה בנייתו של בית-ספר לטכנאים ולהנדסאים בתחום בית-הספר ''אורט'' כפר-סבא, אשר יכשיר טכנאים והנדסאים במגמות אלקטרוניקה תעשייתית ומערכות בקרה. הלימודים יתנהלו הן בלימודי יום והן בלימודי ערב. כן יתאפשר לתלמיד רצף של לימודים בבית-הספר עד קבלת התואר הנדסאי.

לפני התלמידים של בית-הספר עומדים, איפוא, אתגרים רבים הן בתחום הלימודים העיוניים, הן בתחום העבודה המעשית והן בתחום חיי החברה. אולם כדי שהתלמיד יוכל לעמוד בהם יש לכוונו למגמה ולמסלול המתאימים לשאיפותיו וליכולתו. בית הספר נאלץ לגבש דרד למיון התלמידים המתקבלים באמצעות מערכת מבחנים שמהימנותם נבדקת על-פי הישגי התלמידים במחצית השנה הראשונה ללימודיהם. בתקופה זו נערך מיון מחדש, כדי להתאים כל אחד למסגרת אליה יסתגל בארפן האופטימלי. אולם על אף המיון מתגלים תלמידים המתקשים לעמוד במאמץ. הדרישות מן התלמיד הן רבות : נוסף על הלימודים העיוניים הכלליים הנהוגים בבית-הספר התיכון, עליו ללמוד לימודים עיוניים טכניים ברמה גבוהה למדי ובנוסף לזה לעבוד עבודה מעשית בסדנאות בתי-הספר. לכן, כדי לסייע לתלמידים ולהקל עליהם בקליטת חומר הלימודים, קיימת בבית-הספר פתיחות מתמדת לשיטות הוראה חדישות והונהגו בו מעבדת הוראה מבוקרת ומעבדה לשונית להוראת השפה האנגלית. לסדנאות בית-הספר נרכש בהתמדה ציוד חדיש ומשוכלל כדי לעמוד בדרישות המתקדמות של התעשיה בארץ. יחד עם זאת, לאלה המתקשים בלימודיהם נערכים שיעורי-עזר אחרי שעות הלימודים.

גם בשטח החינוך החברתי והאזרחי מושקעים מאמצים רבים. פועלת מועצת תלמידים, העורכת פעולות חברתיות, מוציאה לאור עתון תלמידים נאה, נערכים חוגים (ספורט), הרצאות, ביקורים במוזיאונים, בתיאטרון ובקולנוע - כל זה

359


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא