א. וולפסון וח. הרצוג אורחי העיריה

א. וולפסון וח. הרצוג אורחי העיריה


ואמר, שארבע שנים של תקופת כהונתו הראשונה מצדיקות את האמון בו. ואמנם, בתקופה זו כבתקופה הראשונה עשה ז. גלר רבות כדי לבסס את תהליך הפיכתה של כפר-סבא לעיר נאה ומתקדמת העונה לצרכי אוכלוסייתה המגוונת, יותר מאשר בכל תקופה קודמת התקיים בה הנאמר : ''וישן מפני חדש תוציאו''. ההתפתחות הבולטת ביותר בשנים האחרונות חלה בהיקף הבניה הפרטית והציבורית ; שטחי בור עזובים ומגרשים שעליהם עמדו בתים קטנים הפכו למרכזי מגורים רבי-היקף. בעקבות הבניה הגדולה חלה גם התקדמות רבה בכל השירותים הציבוריים ורמתם השתפרה והלכה.

אחרי שנבחר בשניה לכהונתו אמר ז. גלר :

'',היצירה הגדולה של כפר-סבא, שרשיה בתקופת הבראשות, דרך גלי העליות כשאחד מציוני הדרך ההיסטוריים שלה הוא שנת 1939 - עת קיבלה תנועת העבודה את ההגמוניה על הרשות המקומית בכפר-סבא. זהו שיר אחד של בנין ויצירה, המכיל בתי-שירה רבים, וכל בית בשיר הזה מהווה פרק ייחודי ותרומה משלו לשיר הכולל, שאינו תם ואינן נשלם לעולמים,

''לפני ארבע שנים הבעתי בבית זה חרדה לעצם המחשבה להיות מועמד לשליחות זו וביקשתי מהחברים לחשוב היטב אם אני ראוי לתפקיד זה. כיום, לאחר ארבע שנים שנשאתי בעול זה ובשליחות הבית הזה, יחד עם סיעתנו בעיריה, אני ממשיך להיות חרד לגודל האחריות שהטלתם עלי.

''המועצה היוצאת מביאה עמה קציר גדול של פעולות ומעשים בכל התחומים ואין זה נחלת היחיד אלא הודות לקולקטיב שכפר-סבא ידעה ליצור מקדמת-דנא, תוך התחדשות מתמדת ושילוב דורות, אולם תמיד תוך ראיית המטרה האחת והייעוד האחד - פיתוח כפר-סבא. בשחר חיי זכיתי לעבוד עם אברהם קרן וממנו למדתי דבקות ומסירות לתפקיד בעבודה ציבורית. כשנבחרתי לראש-העיריה בירכתי את גורלי שזיכני לעבור כברת דרך בחיים המוניציפאליים עם הח' סורקיס, שבו ראיתי, בהרבה תחומים, מורה ומדריך. אולם, ראש לכל אני חייב תודה לחברנו פנחס ספיר, שבשנה זו הענקנו לו את אזרחות הכבוד הראשונה של כפר-סבא, על סיועו הרב לעיריה במילוי תכניתה, שהתחייבנו עליה לפני תושבי כפר-סבא, ועל עזרתן האישית לי - מאז ששליחות זו הוטלה עלי ועד עצם היום היום הזה - ואנו מקווים כי עזרתו תימשך גם להבא.

'' עשינו רבות ומאזן הפעולות שלנו עשיר מעשים וחיובי ביותר. ראינו את עצמנו בראש וראשונה כשרתים של האיש הקטן, התושב בשכונה, העולה החדש -

259


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא