אחת המשפחות עוברת לבית בנוי

אחת המשפחות עוברת לבית בנוי


ראש הממשלה דוד בן-גוריון אמר בברכתו :

''שלושה מאורעות אירעו היום :לפני שש שעות נסתיים סיבובה החמישי של השמש מאז קום מדינה ישראל; ביקורו של שר-החוץ של המדינה הגדולה ביותר ;בעולם, בישראל ובירושלים, בו דן עם ממשלת ישראל בבעיות בעלות ערך מדיני עצרת יובל זו. יש קשר לעצרת זו ולמה שקרה לפני חמש שנים ולמה שקרה היום בירושלים.

''בתור פועל שעבד בכפר-סבא לפני 46 שנים, כאשר עמד בה רק צריף אחד ובו גרו הפועלים הזמניים ואני ביניהם, רואה אני בעצרת זו אספקלריה לכל מה שנוצר ב-50 השנים שעברו. רבים היו שותפים להישג זה : אלה שרכשו את הקרקע, אלה שהחלו בעבודה, אלה שהחלו ללמוד השפה - איכרים, פועלים; אך הגורם העיקרי שהביא את המהפיכה הגדולה, לפני חמש שנים, היה - העבודה עברית.

''אכן לפני חמש שנים נסתיים המאבק הממושך על העבודה העברית, אבל לא נסתיימה המשימה של העבודה העברית, רק 20 אחוז מהאדמה שבידינו מעובדת. לשליחות גדולה מחכה העבודה העברית : לכיבוש השממה המחכה לגאולתה.

''לכפר-סבא, המצטיינת בהישגים בשטחים שונים, ברכתי היא: שבניהם, בנותיהם ונכדיהם של תושבי המקום חזה ייצאו מפה יחד עם המוני עולים חדשים שיבואו מברית-המועצות ומארצות-הברית ומיתר הארצות, ויקימו עשרות ישובים חדשים בערבות הנגב ובשאר חלקי הארץ''.

דברי ברכה השמיעו ברוך פרינר בשם ועד היובל, י. בנקובר בשם הקיבוצים שעברו את כפר-סבא, י. שפירא בשם הוועד הפועל של ההסתדרות והמרכז החקלאי, צ. איזקסון מהתאחדות האיכרים, ב. אוסטרובסקי מחבר השלטון המקומי, הרב הראשי י. הרצוג ושר-הפנים י. רוקח, שאיחל למושבה שתישאר גם להבא מושבה גדולה וחקלאית ותחדל להיות מושבת גבול,

בפתיחת החגיגות העלתה המושבה את זכר הראשונים, שלא זכו להגיע לחג היובל. בין העולים אל קברות המייסדים היו יושב-ראש הכנסת י. שפרינצק, מתנחלים ותיקים, ראשוני הפועלים במושבה, שבאו מכל קצות הארץ, ומוזמנים רבים. נפתח ''גן המייסדים'' על שם יצחק שיינפיין ובשני טקסי-כבוד הועלה זכרם של הראשונים ושל חבנים שנולדו במקום ושנפלו על הגנתו,

לרגל חג היובל חובר יהושר זמר לכפר-סבא :

242


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא