פוסטר: עם עובד

תערוכת ספרי ''עם עובד'', כפר סבא , אפריל 1945

תערוכת ספרי ''עם עובד'' כפר-סבא, 1945

קטינא

דעתDisclaimer

תערוכת ספרי ''עם עובד'', כפר סבא , אפריל 1945


והיו ספרי ''עם עובד'' בביתך!

תערוכת ספרי עם עובד, כפר-סבא, אפריל 1945
תערוכת ספרי ''עם עובד'' בועידה החקלאית הששית
של הסתדרות הפועלים החקלאיים בכפר-סבא


שאלון, דבר, אוגוסט 8, 1943


עם-עובד: רשימה ראשונה, 1942

עם-עובד: שנה שניה, 1943

עם-עובד: שנה שלישית, 1944

רשימה בספריה ''מן המוקד'', 1943-44


עם מפעל "עם עובד"
דבר, אפריל 28, 1942


מגמתה ותכניתה של הוצאת "עם עובד" :
דברי הסברה בכינוס הפעילים
דבר, אפריל 6, 1942
צור קשר: dtalkville@gmail.com