עם-עובד, לדור:
רגע בפקין, מאת לין יו טאנג

ספר ראשון: בנותיו של טאואיסט
תירגם: יצחק שנברג

התוכן

כמה ממונחי הנימוס של הסינים ..... 7

הנפשות הפועלות ..... 8

פרק ראשון ..... 9

פרק שני ..... 28

פרק שלישי ..... 44

פרק רביעי ..... 65

פרק חמישי ..... 89

פרק ששי ..... 100

פרק שמיני ..... 143

פרק תשיעי ..... 159

פרק עשירי ..... 179

פרק אחד עשרה ..... 191

פרק שנים-עשר ..... 202

פרק שלושה-עשר ..... 216

פרק ארבעה-עשר ..... 241

פרק חמישה-עשר ..... 263

פרק ששה-עשר ..... 276

פרק שבעה-עשר ..... 303

פרק שמונה-עשר ..... 314

פרק תשעה-עשר ..... 326

פרק עשרים ..... 343

פרק עשרים ואחד ..... 373

 ספר: רגע בפקין, מאת לין יו טאנג
רגע בפקין, מאת לין יו טאנג
ספר ראשון: בנותיו של טאואיסט
הוצאת עם-עובד תש''ו (1945/46)
עמודים: 400