עם-עובד, לדור:
ספורים, מאת ל. נ. טולסטוי

תרגם: יעקב שטינברג

התוכן

סבסטופול ..... 5

לוצרן ..... 141

שלש מיתות ..... 171

לאחר נשף המחלות ..... 187

סופת שלג ..... 199

אבא סרגי ..... 235

 ספר: סיפורים, מאת ל. נ. טולסטוי
ספורים, מאת ל. נ. טולסטוי
תרגם: יעקב שטינברג
ציור העטיפה: ל. פיין, (הפורטרט של טולסטוי לפי תחריט מקורי של ל. פסטרנק)
הוצאת עם-עובד תש''ג (1942/43)
עמודים: 287