עם-עובד, לדור:
היהודים ברוסיה הסוביטית, מאת יעקב לשצ'נסקי

התוכן

ב.כצנלסון ..... 5

מבוא / בעיותיה של היהדות הסוביטית ..... 7

א. דפרנציאציה סוציאלית של היהדות הרוסית ..... 13

ב. הפרולטריזציה של המוני ישראל וההגירה ..... 20

ג. משטר הצאריזם ומצבם של היהודים הרוסים ..... 33

ד. התעוררותם הלאומית של המוני היהודים ..... 36

ה. גידול הכוחות המדיניים והתרבותיים בישראל תוך סערת המלחמה ..... 39

ו. המהפכה הבולשויסטית והפוגרומים ..... 44

ז. ירידת משקלם של היהודים בערים ועלית משקלם של לא-יהודים ..... 55

ח. קומוניזם צבאי, ה''על-חטא'' של לנין והנ''פ ..... 65

ט. דיפרנציאציה מקצועית וסוציאלית בישוב היהודי ובישוב שאינו-יהודי ..... 85

י. הימים הטראגיים ביותר בחיי היהדות הסוביטית ..... 97

יא. ה''חומשה'', הישגיה וקרבנותיה ..... 116

יב. פרודוקטיביזציה או ביורוקראטיזציה ..... 120

יג. פיזור בארץ וריכוז בערין ..... 141

יד. קומוניסטים יהודים במערכה נגד קאלינין ..... 145

טו. ההתישבות החקלאית בחיי יום יום ..... 163

טז. בירוביג'אן ..... 172

יז. האינדוסטריאליזציה ..... 192

יח. אנטישמיות בין הפועלים הסוביטיים ..... 203

יט. הפרוליטריון היהודי והתרבות היהודית ..... 208

כ. תכניתם הלאומית של הקומוניסטים היהודים ..... 220

כא. מצבה המדיני של היהדות הסוביטית ..... 232

כב. רדיפת הקהילות היהודיות, הציונות, העברית והחלוץ ..... 239

כג. האינקויזיציה נגד הדת ..... 246

כד. בית-הספר היהודי ברוסיה הסוביטית ..... 256

כה. אזורים לאומיים ..... 273

כו. השכלה יהודית גבוהה ברוסיה ..... 282

.....

-------------------------------- .....

איש מוסקוה / ציונות, עברית, ''החלוץ'', עליה ..... 291

 ספר: היהודים ברוסיה הסוביטית, מאת יעקב לשצ'נסקי
היהודים ברוסיה הסוביטית, מאת יעקב לשצ'נסקי
ממהפכת אוקטובר עד מלחמת-העולם השניה
תרגם ש. הרברג
הוצאת עם-עובד תש''ג (1942/43)
עמודים: 322