עם-עובד, לדור:
בטרם ארגעה, מאת גרשון שופמן

רשימות

התוכן

הסייד ..... 11

טבטונים ..... 12

בשלכת ..... 15

הנה הנו! ..... 17

לפי שעה ..... 18

הדירקטור וולף ..... 20

לבדנו ..... 23

קיבוץ גלויות ..... 25

אל הים, אל הים... ..... 27

בעיגול ..... 28

הידיד ..... 30

את האדם נשקתי ..... 31

עם שקיעה ..... 33

המשורר ..... 34

פרנצל ..... 36

אני רואה אותם ..... 39

הגג ..... 40

האם ..... 41

בין גלבוע וגלעד ..... 44

''לא לישון, לא לישון!'' ..... 46

''על צד'' ..... 48

מה עשיתם ..... 50

מסדה ..... 52

נכרים ..... 54

ידה בבלורית ..... 55

''אני רוצה לראות!'' ..... 57

אחרון ..... 59

הז'נדרם ..... 62

היא וחברתה ..... 65

הנשיקה ..... 67

העצמות היבשות ..... 70

הטוב בידידים ..... 73

''אינני!'' ..... 75

קיבוץ בעמק ..... 77

בגולה ..... 78

אל מעבר לגבול ..... 79

אל תאמין בעצמך ..... 81

למה תכה אחיך?! ..... 82

מערב עד צהרים ..... 84

תל-אביב ..... 86

דבורה ..... 88

בינינו לבין עצמנו ..... 90

האסטרלי הצעיר ..... 92

הנער ..... 94

הציירת ..... 95

בד חלק ..... 96

בגן-החיות ..... 97

הפלדפבל חריטונוב ..... 99

חמסין בעמק ..... 103

קוביוסטוסים ..... 105

ההיסטוריקן הישיש ..... 106

נחכה נא ..... 108

אכספרסיוניסט ..... 109

חיוך-בושה ..... 120

בת-אדם ..... 111

השלושה ..... 113

ודמעתה על לחיה ..... 115

ההיסטוריה עצמה ..... 116

נתיב החלב ..... 118

שוב?! ..... 119

אמו הזקנה ..... 120

''אין מה לראות!'' ..... 121

בשלמה?! ..... 123

בעלים ראשונים ..... 125

קן-האושר ..... 126

עמוס ..... 127

הגם אתה, אלהים?! ..... 128

טגורי ..... 129

אורשה ..... 130

לויה ..... 131

תמהון ..... 132

בין אזעקה לארגעה ..... 133

הקטנים ..... 134

הנביא ..... 135

חמשה ואחת ..... 136

השארית המעטה ..... 140

אבנים ..... 141

חלף עם הרוח ..... 143

פטר רוזגר ..... 145

הכנור ..... 147

כאן בארץ,,, ..... 149

דמויות-זכרונות ..... 150

חדש וישן ..... 153

הכובע ..... 154

סקרנות ..... 155

משה ..... 157

אחד במאי ..... 158

בשלי ..... 159

בטרם אות-הארגעה ..... 160

שלשה שסיפרו ..... 161

''Vater!..." ..... 163

האדם ..... 167

שתים שלוש שורות .....

ורשה בשנת תרס''א ..... 171

משהו על מנדלי ..... 173

יומנה של אשת דוסטוייבסקי ..... 176

כתיבה נמוכה ..... 179

שני סוגי עינים ..... 180

השפעה הדדית ..... 181

קריקטורות ..... 182

קשה לקבוע אכסיומות ..... 183

א. אד. גורדון ומנדלי ..... 184

העלם הקדוש ..... 186

ראיות מפסוקים ..... 188

פרובלימה במקצת ..... 189

בנין אב ..... 190

על צ'חוב ..... 192

מעיקר הם מתעלמים ..... 193

צבי דיזנדרוק ..... 195

משורר ונביא ..... 197

על האכסטזה הרליגיוזית בסיפורים ..... 200

''על חופי ספרד ופורטוגל'' ..... 201

אין זאת אגדה... ..... 202

קינו ..... 203

''הדיקטטור הגדול''' ..... 204

מלחמה ומוסיקה ..... 205

בבולמוס הנצחון ..... 206

הגות כבולה והגות-דרור ..... 207

יעקב פיכמן ..... 209

שנאה ואהבה ..... 211

דברים קטנים וגדולים ..... 213

המצאה של היסטוריון ..... 215

מאקארמקו ואוסאדצ'י ..... 217

למהות הגרפומניה ..... 218

בספר ובחיים ..... 220

''הכלב השוטה'' ..... 221

הנחמה היחידה ..... 222

הרואה ..... 223

על ה''פילוסופיה'' שלא במקומה ..... 224

פחד מפני גישום ..... 226

האסייאיסטים נכשלים ..... 227

הסרפד ..... 228

שני היסודות ..... 229

העצם כשהוא לעצמו ..... 230

 ספר: אברהם ליסין / זכרונות וחויות
גרשון שופמן / בטרם ארגעה
רשימות
הוצאת עם-עובד תש''ב (1941/42)
עמודים: 230