עם-עובד, לדור:
מגל אל גל, מאת מאיר וילקנסקי

התוכן

 ספר: מגל אל גל, מאת מאיר וילקנסקי
מגל אל גל, מאת מאיר וילקנסקי
הוצאת עם-עובד תש''ג (1942/43)
עמודים: 219