עם-עובד, לדור:
מחשבת ימינו: במלחמה ולאחריה

סדרת ספרים: דברי סוציאליסטים אנגליים

התוכן

בפתח - ב. כצנלסון ..... 7

ג'. ב. פריסטלי - שיחות בראדיו ..... 9

ר. ה. טוני - למה נלחמת בריטניה ..... 17

פראנסיס ויליאמס - דמוקראטיה דינאמית ..... 53

אלן וילקינסון - צדק סוציאל ..... 77

הרולד לאסקי - לקראת מהפכה אירופית ..... 92

סטאפורד קריפס - דמוקראטיה בימינו ..... 110

ג. ד. ה. קול - ציויליזאציה סוציאליסטית ..... 138

נורמן אנג'ל - למה לנו חירות? ..... 160

הרברט ריד - תרבות וחירות ..... 175

ג'ורג' אורוול - אנגליה, אנגליה שלכם ..... 184

ג'ורג' אורוול - המהפכה האנגלית ..... 199

ה. נ. בריילספורד - אמריקה בת-בריתנו ..... 223

ויקטור גולאנץ - רוסיה ואנחנו ..... 237

ג. ד. ה. קול - התפקיד הסוציאליסטי ..... 271

המחברים ..... 285

 ספר:  מחשבת ימינו: במלחמה ולאחריה
מחשבת ימינו: במלחמה ולאחריה
סדרת ספרים: דברי סוציאליסטים אנגליים
הוצאת עם-עובד
עמודים: 288