עם-עובד, לדור:
בחלל הריק, מאת א. א. קבק

כרך ראשון

התוכן

חלק ראשון: בין השמשות ..... 9

חלק שני: עד עלות השחר ..... 171

 ספר: בחלל הריק, מאת א. א. קבק
בחלל הריק, מאת א. א. קבק
כרך ראשון
הוצאת עם-עובד תש''ג (1942/43)
עמודים: 303