עם-עובד, לדור:
הריפובליקה הגרמנית, מאת ארתור רוזנברג

מגרמנית: יעקב שמעוני

התוכן

הקדמת המתרגם ..... 5

מבוא: א. הכוחות החברתיים בימי שלטונו של ביסמארק ..... 9

ב. ימי וילהאלם השני; מלחמת העולם ..... 21

ג.הדיקטאטורה של הגנראל לודנדורף; ערב המהפכה ..... 37

פרק ראשון: תמוטת המונארכיה; לידת הריפובליקה ..... 51

פרק שני: אחרי תשעה בנובמבר ..... 82

פרק שלישי: ממשלת ממוני-העם ..... 106

פרק רביעי: ספארטאקוס ונוסקא ..... 130

פרק חמישי: האספה הלאומית בויימר ..... 154

פרק ששי: מרד קאפ ..... 173

פרק שביעי: שנות הדימוקראטיה הקתולית (1922-1920) ..... 186

פרק שמיני: כיבוש חבל הרור והאינפלאציה (1923) ..... 215

פרק תשיעי: ימי היצוב; תקופת שטראזאמאן (1928-1924) ..... 250

פרק עשירי: הקץ (1930-1928) ..... 286

 ספר:   הריפובליקה הגרמנית, מאת ארתור רוזנברג
הריפובליקה הגרמנית, מאת ארתור רוזנברג
מגרמנית: יעקב שמעוני
הוצאת עם-עובד תש''ג (1942/43)
עמודים: 313