עם-עובד, לדור:
בית ספר לדיקטאטורים, מאת איגנאציו סילונה
תרגם א. קריב

התוכן

יום ראשון / המשחק והכללים ..... 7

המחבר נפגש עם מי שעתיד להיות הדיקטאטור של אמריקה, מ''ר דאבל יו, ועם מזכיר-הסתרים שלו, הפרופיסור פיקאפ המפורסם לתהתה. ..... 7

על תורת מכיאואלי, על המדינאות בתורת מדע ובתורת אמנות ועל האפשרות לקבוע קו ומשקולת בענין כיבוש השלטון במדינה. ..... 13

על החוש המדיני וחשיבותו בשביל הפוליטיקאי נאמן-הנסיון ובשביל מרדף-עלילות. ..... 24

יום שני / היעוד ..... 40

על כמה מתכונותיו של המתעתד להיות דיקטאטור. ..... 40

על אי-יכלתו של המתעתד להיות דיקטאטור להסתגל לחיים כתיקונם ..... 47

רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים. ..... 58

יום שלישי / שנים המכחישים זה את זה ..... 70

על מפלגתו של המתעתד להיות דיקטאטור. ..... 70

על אילו תנאים מיוחדים, שהכשירו את בואם של הפאשיזם ושל הנציונאל-סוזיאליזם ושמוסיפים ומסייעים לקיוומם ולהתפשטותם. ..... 86

על המיתולוגיה הפאשיסטית, ערפיליה, גיילוליה ואליליה, ועל הטכניקה החדשה בדרכי סוגסטיה של המונים ובהטלת מרות על המונים ..... 107

יום רביעי / פתויים ומדוחים ..... 144

על הפיתוי לשרות עם ''הרצון לשלטון'', ועל מידת איאומן שיש לנהוג כלפי כל הפרוגראמות, האידיאות והמטבעות הטבועות. ..... 144

על הפיתוי לנהוג כנגד רוח-הזהירות ועל הסכנות הצפונות במעשי קשר ומרד, באין יד הצבא והמשטרה מסעיית בדבר. ..... 164

על הפיתויים לפעול כנגד הרוח ''הטוטאליטטרי'' ועל הסכנות של כריתת ברית ועשית פשרה עם המעמד הפוליטי הישן. ..... 194

יום חמישי / נצחונו של התחליף ..... 205

הפאשיזם בתורת תחליף לסוציאליזם ..... 205

הפאשיזם בתורת תחליף לדימוקרטיה. ..... 232

מרד בסיעום של השלטונות ..... 253

 ספר: בית ספר לדיקטאטורים, מאת איגנאציו סילונה
בית ספר לדיקטאטורים, מאת איגנאציו סילונה
תרגם: א. קריב
הוצאת עם-עובד תש''ב (1941/42)
עמודים: 272