עטיפת ספר:   מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

מגלת כפר-סבא

קורות הגולים בכ''ס, תרע''ז -תרע''ח
מאת מנחם י. קליונר

התוכן

דבר אל הקורא
פרק א) הגרוש ויסוד ועד ההגירה
פרק ב) הגרוש ויסוד ועד ההגירה המרכזי בפתח-תקוה
פרק ג) יסוד בית החולים
פרק ד) מנוי בא-כח תמידי בכפר-סבא
פרק ה) בית-התבשיל
פרק ו) המים
פרק ז) בתי הספר בכפר-סבא
פרק ח) קטיפת השקדים
פרק ט) עשית לבנים, בנין הבתים
פרק י) הגרושים ותפיסת ה''פרר'' - משתמטים
פרק יא) התנפלות הז'נדרמים ותפיסת כל הגברים
פרק יב) עבודת ה''סוחרה'' -אנגריה
פרק יג) ביאת הצבא הטורקי לכפר-סבא
פרק יד) דבר יסד ועד זמני והחלטותיו
פרק טו) גרוש פתח-תקוה והצפיפות שגרם
פרק טז) החזית בכפר-סבא
פרק יז) הקושי בטחינת החטה, ומחסור במזון
פרק יח) התמיכות בזמנים היותר רעים
פרק יט) סדור העזרה המדיצינית בעידנא דריתחא
פרק כ) יסוד בית החולים החדש - הד''ר קריגר
פרק כא) הפצצות
פרק כב) היציאה מכפר-סבא
פרק כג) הפסח ''בלי'' מצות
פרק כד) הגרוש האחרון
פרק כה) התישבותנו בחדרה
פרק כו) השחרור
פרק כז) שיבת הגולים
פרק כח) מספרים אחדים, זכר הנעדרים

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים

  התוכן: מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

התוכן (המשך):   מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר