מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

שנמצאו בו גם הועד וגם המהגרים, פעל הרבה לטובה. מלבד השו''ב מירקין מרמלה שמותו הסב לכלנו צער גדול, השאר נתרפאו כלם. כן היו שני מקרים בשבוע האחרון לפני השיבה ליפו, שהכאיבו אותנו עד מאד. מהגרת אחת נכבדה חלתה בדלקת הריאה ואע''פ שהיו לה קרובים בחדרה שטפלו בה, אבל זה היה ללא הועיל והמסכנה נפטרה. כן חלה בחור, צעיר חסון כאלון באותה המחלה, ובמשך ימים אחדים הלך לעולמו. אלה הם הטורקית הגרוש שסדרה הממשלה הטורקית ובראשה גמל-פחה, מלבד הקרבנות שנפלו בגליל ובפרט בטבריה וסביבותיה. גם את אלה אפשר לחשוב בין קדושים כי אהבתם לארץ ישראל לא הרשתה להם לעזבה ונשארו דבוקים בה בחייהם ובמותם. יהי זכרם ברוך, ותהי נא המחברת הזאת מצבת- זכרון להם!

77

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא