מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

העזרה המדיצינית התנהלה קצת בכבדות, אבל הועד מצדו עשה כל מה שבכחו לסדרה באופן היותר טוב. בתור רופא שמשה קודם הג' ד''ר רפפורט ואח''כ הג' ד''ר בלקינד, בתור חובשת שמשה זו שהיתה קודם בחדרה. ככה נמשך המצב כל הקיץ. אלה מהמגרים שישבו קודם שם התאננו כמובן על המצב, ואנו בני כ''ס שתקנו, כי ידענו את ההבדל שבין מצבנו בכ''ס, ובין זה בחדרה. אמנם גם פה שמענו מרחוק את ההתקפות שנעשו עפ''ר בלילה, וראינו את הברקים של יריות התותחים, אבל זה היה כ''כ רחוק עד שלא השפיע עלינו להפחידנו, ורק חזק את התקוה.

רוב המהגרים הבריאים מצאו עבודה בחטיבת העצים ביערות חדרה והרויחו כהוגן. גם אכרי כפר-סבא שגם הם נעשו מהגרים פה בחדרה מצאו משרות בתור שומרים ופועלים חקלאים ויחד חכינו לגאולה, והיא התאחרה קצת, אבל באה.

''בימים הנוראים'', בר''ה וכפור התפללנו מאד לשחרור, שהרבה התחילו כבר להתיאש ממנו. אבל רוב הקהל חכה. בינינו נמצאו כאלה שכבר היו בפ''ת בזמן האנגלים, וראו אותם, וגם כאלה שהיו ביפו ושבו לפ''ת לקחת את החפצים ולא נתנו להם יותר לשוב. ובכן נשארו וגורשו. ואלה תארו לנו את האנגלים בתור מלטכים ממש... מלבד זה שמענו ע''י ספורי האופיצירים הטורקים, שספרו שישנם גדודים-עברים בעבר-הירדן והם נלחמים בחרף נפש ובגבורה, ושקשה מאדלקחת מהם שבוים. כל אלה חזקו את התשוקה להגאל בהקדם,

70

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא