מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

עמוק, ואני ברחתי קצת מן הצד, והנה ''שרפנל'' מתפוצץ באויר מעל ראשי. רצתי ונכנסתי לתוך בית עד יעבור זעם ואח''כ שבתי לעבודתי. בינתיים ספרו שם אנשי צבא גרמנים בביתי, שפצצה התפוצצה על ידי ושבודאי אינני יותר בחיים... וגם זעקת שבר שמעתי מהמהגרים שראו איך התפוצצה ''הגרנטה'' ואני נמצאתי באותו מקום. מו, קליונר! קליונר! ובראותם כי קמתי והלכתי לדרכי, אז גדלה השמחה אצלם. אבל זאת היתה רק התחלה, ואחרי איזה זמן התחילו יריות בתוך המושבה שפגעו גם בביתו של האכר מר אברוצקי ונפצעו שלושה אנשים.

פתאום ביום בהיר אחד ישבנו בבית, אניובני משפחתי ועוד אנשים אחדים שעשיתי אתם איזה חשבונות, והנה פצצה נוראה מתפוצצת לא רחוק מביתי - חשבנו שזה יורים על חפירות ההגנה, אבל תיכף באה אחרת אחריה, ונפלה ע''י ביתי, כל הבית הזדעזע כמו קליפת השום, וכלנו נפלנו על הארץ, אבל תיכף קמנו ופתחנו את הדלת והנה ע''י הדלת בור רחב ועמוק, יותר משני מטר על שני מטר, ועשן יוצא ממנו. כלם ברחו מהבית מפני שפחדו שתיכף תבוא פצצה שניה, וגם אני לקחתי את בני בן שנתים על זרועותי וקראתי מהר לאשתי ולהורי לברוח ולא לעמוד, אבל הורי מפאת זקנותם לא יכלו לרוץ מהר וללכת לאט זה גרוע מלהשאר בבית, כי תיכף אחרי הפצצה הזאת באה שניה. ובכן צוו עלי לקחת את הילד ולרוץ מהר, והם יתחבאו בבית תחת הכרים והכסתות (שמגינים מפני נצוצות של פצצה קטנים שע''פ רוב נפצעים רק מהם מפני שמספרם רב הם

53

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא